فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات هوشمند

کپی برد  دیتوس:

کپی برد دیتوس در سالنهای کنفرانس و اتاق مدیران استفاده می گردد.و ماژیک معمولی کار می کنند و این امکان را می دهند که کاربر مطالب نوشته شده بر روی آن را توسط پرینتر که مستقیما به آن وصل شده است نوشته هار را پرینت بگیرد.

کپی برد دیتوس در سالنهای کنفرانس و مدیران استفاده می گردد.

کار با دستگاه کپی برد دیتوس  آسان و نیازی به آموزش ندارند.

کپی برد الکترونیکی - کپی برد الکترونیکی - کپی برد الکترونیکی - کپی برد الکترونیکی

کپی برد الکترونیکی - کپی برد الکترونیکی - کپی برد الکترونیکی - کپی برد الکترونیکی

کپی برد الکترونیکی- کپی برد الکترونیکی - کپی برد الکترونیکی

کپی برد الکترونیکی - کپی برد الکترونیکی - کپی برد الکترونیکی - کپی برد الکترونیکی

 

وایت برد الکترونیکی و تخته هوشمند لمسی مناسب جهت مراکز آموزشی دانشگاهها

واینت برد لمسی جایگزین مناسب وایت برد های سنتی

فروش و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات هوشمند

وایت برد الکترونیکی دیجیتال هوشمند لمسی و کپی برد دیتوس

برد هوشمند امکان پرزنت مطالب از طریق ویدئو پروژکتور

فروش و خدمات پس از فروش وایت برد هوشمند:

وایت برد هوشمند - وایت برد هوشمند -وایت برد هوشمند -وایت برد هوشمند
 وایت برد هوشمند - وایت برد هوشمند-وایت برد هوشمند - وایت برد هوشمند

وایت برد هوشمند -وایت برد هوشمند- وایت برد هوشمند - وایت برد هوشمند

وایت برد هوشمند -وایت برد هوشمند - وایت برد هوشمند - وایت برد هوشمند

وایت برد هوشمند -وایت برد هوشمند- وایت برد هوشمند - وایت برد هوشمند

وایت برد هوشمند -وایت برد هوشمند - وایت برد هوشمند -وایت برد هوشمند

 وایت برد هوشمند-وایت برد هوشمند -

 


منبع : کپی برد هوشمند |دیتا ویدئو پروژکتور |سیستم میکروفن کنفرانس |تورگایدکپی برد و وایت برد هوشمند دیتوس
برچسب ها : هوشمند ,وایت ,الکترونیکی ,دیتوس ,لمسی ,خدمات ,هوشمند وایت ,هوشمند  وایت ,هوشمند لمسی ,مدیران استفاده ,سالنهای کنفرانس